Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan skulpturfjorden.no ved Stiftelsen Tjuvholmen Skulpturpark samler inn og bruker personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Stiftelsen Tjuvholmen Skulpturpark er behandlingsansvarlig for nettsidens behandling av personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på om hvordan vi samler inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Hvilke personopplysninger vi behandler

Stiftelsen Tjuvholmen Skulpturpark behandler kun personopplysninger innsamlet via skjemaer, mottatte e-poster og informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden. Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter. Stiftelsen Tjuvholmen Skulpturpark deler ikke personopplysninger med tredje part.

Du har rett til innsyn, korrigering og sletting av de personopplysningene som er lagret av Stiftelsen Tjuvholmen Skulpturpark. Se eget punkt nederst på denne siden.

Hvordan vi samler personopplysninger

Det er frivillig for deg som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med skjemaer. Behandlingsgrunnlaget er normalt samtykke fra den enkelte, men kan også være at du kontakter oss via skjema eller e-post på nettsiden. I slike tilfeller gir du ditt samtykke til å behandle personopplysningene ved å sende oss forespørselen.

Informasjonskapsler – Cookies

Dette nettstedet benytter informasjonskapsler (cookies). Stiftelsen Tjuvholmen Skulpturpark samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle nettstedet.

>> Les mer om hvilke cookies som benyttes på denne siden

Hvordan vi sikrer dine personopplysninger

ProIsp er vår driftsleverandør for skulpturfjorden.no, og dermed databehandler. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Stiftelsen Tjuvholmen Skulpturpark, utvikler av nettsidene og ProIsp som har tilgang til opplysningene som samles inn. Avtalevilkårene til ProIsp regulerer hvilken informasjon Stiftelsen Tjuvholmen Skulpturpark og utviklere har tilgang til, og hvordan den skal behandles.

Stiftelsen Tjuvholmen Skulpturpark vil gjennom sikkerhetstiltak av virksomhetens IT-struktur sørge for best mulig informasjonssikkerhet med hensyn til behandling av personopplysninger.

Hvor lenge vi lagrer personopplysninger

Stiftelsen Tjuvholmen Skulpturpark lagrer ikke personopplysninger lenger enn det som nødvendig ut fra formålet med behandlingen, eller som det foreligger lovbestemt oppbevaringsplikt for.

Deling av innlegg fra nettstedet

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres ikke hos oss.

Dine rettigheter

Alle som spør, har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Stiftelsen Tjuvholmen Skulpturpark har gitt denne informasjonen i denne personvernerklæringen. Du som er registrert i et av Stiftelsen Tjuvholmen Skulpturpark systemer har rett på innsyn i egne opplysninger ved henvendelse. Du har også rett til å be om at data blir slettet, eller at feilaktige opplysninger blir rettet.  Krav besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager, normalt per post.

Kontaktinformasjon

E-post: post (@) skulpturfjorden.no

Postadresse: Stiftelsen Tjuvholmen Skulpturpark, postboks 33 Øvre Ullern, 0311 Oslo